Monday, 21st June 2021,5:10:46am

Announcement on Automation Capital Allowance (ACA) and Smart Automation Grant (SAG) for Services Sector

Dear PAM Members,

Please find herewith the announcement on Automation Capital Allowance (ACA) and Smart Automation Grant (SAG) for Services Sector.

Excerpt from the letter on the announcement:

“Kerajaan Malaysia telah mengumumkan 2 insentif bertujuan merancakkan lagi penggunaan teknologi automasi bagi sector perkilangan dan perkhidmatan di Malaysia seperti berikut:

i) Automation Capital Allowance (ACA)

Skopnya diperluaskan untuk merangkumi sector perkhidmatan di bawah Bajet Tahun 2020 pada 11 Oktober 2019. ACA memperuntukkan elaun modal sebanyak 200% ke atas perbelanjaan RM2 juta pertama yang layak bagi pembelian mesin dan peralatan automasi. Garis panduan ACA telah diluluskan oleh Kementerian Kewangan (MOF) pada 2 Disember 2020 (Lampiran 2)

ii) Smart Automation Grant (SAG)

Diumumkan di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (PENJANA) pada 5 Jun 2020. SAG memperuntukkan geran secara reimbursable basis sehingga RM1 juta bagi setiap syarikat untuk pembelian mesin dan peralatan automasi termasuk perisian yang digunakan dalam mesin/peralatan. Garis panduan SAG telah diluluskan oleh MOF pada 10 September 2020 (Lampiran 3).”

Details on “Lampiran 2” and “Lampiran 3”